MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

                        bhd.honvedseg.hu/                                                     

  Az alakulatot a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség részeként 2007. január 1-jei hatállyal alapította, a szervezet megalakulásának időpontja jogfolytonosság alapján 1945. január 16. (az MH Főhírközpont, mint jogelőd megségalakulásának időpontja), történelmi előzmény alapján 1741. június 25. (amit Mária Terézia magyar királynővé koronázásának eseményéhez, egyben a királynő által alapított 32. Gyalogezred jogelődjéhez, a Ghymesi Forgách Ignác grófról elnevezett Forgách-ezred megalakításához köt). Jogelőd szervezetei között van az MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Budapesti Helyőrség-parancsnokság, az MH Támogató Ezred, az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred, az MH Központi Zenekar, valamint az MH Protokoll, Rekreációs és Kulturális Főigazgatóság.

 

Feladatait a Honvéd Vezérkar főnök szolgálati alárendeltségében – a híradó, informatikai és információvédelmi szakfeladatok vonatkozásában a HVK Híradó, Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökség szakmai irányításával, a Honvédelmi Minisztérium objektumai ellátása területén a HM közigazgatási államtitkár közvetlen irányításával, egyéb vonatkozásban az általános szakirányítási rend szerint – hajtja végre.

 

Csapatzászlaját a katonai szervezet 2007. június 11-én vehette át, melyet a köztársasági elnök, a honvédelmi miniszter, a Honvéd vezérkar főnöke, valamint Budapest főpolgármestere által adományozott szalagok ékesítenek.

 

A dandár új arculatának, valamint Budapest helyőrségben végzendő feladatainak és a sokrétű feladatrendszerének kifejezése érdekében 2012. május 20-ai hatállyal az alakulat felvette a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár nevet. A névadó, vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor vezérezredes korának kiemelkedő katonai személyisége volt, aki tetteivel és életpályájával méltó példát mutat napjaink katonái számára.

 

Feladatai
A dandár feladatrendszere nem hasonlít egy hagyományos értelemben vett dandárhoz. Sokrétű feladataihoz egyedi struktúra is párosul. Alegységeit, szervezeti elemeit az adott szakterület feladatainak ellátásához optimalizált felépítéssel alakították ki.

 

Az alakulat alaprendeltetési feladatai alapján öt nagyobb szakterületre oszthatók:
- híradó, informatikai és elektronikus információvédelem,
- helyőrségi, díszelgő és katonazenei (beleértve a Szent Korona biztonsági, valamint a Sándor-palota protokolláris őrzését),
- protokolláris, kulturális és rekreációs,
- valamint logisztikai és egészségügyi.

 

A parancsnokság és törzs tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a dandár tevékenységét, valamint egyes szakterületeken országos hatáskörű feladatokat is ellát, mint például a honvédelmitárca-szintű frekvenciagazdálkodás és zavarkivizsgálás, a magyarországi NATO és honvédségi informatikai rendszerek elektronikus információvédelmével kapcsolatos rendszerbiztonsági és rejtjelző szakfeladatok ellátása, vagy a Magyar Honvédség katonazenekarainak szakmai irányítása.

 

A dandár alegységeiről, szervezeti elemeiről elmondható, hogy alapvetően biztosítási, támogató jellegű feladatokat látnak el a maguk szakterületén, ezzel elősegítendő a Honvédelmi Minisztérium, a Honvéd Vezérkar és az ellátásába utalt szervek, szervezetek működését, rendezvények és ünnepségek lebonyolítását.    

 

Szervezeti felépítés
Vezető szervek:
- Parancsnokság, törzs,

Végrehajtó szervek:
- MH híradó és Informatikai Rendszerfőközpont,
- Központi zenekar,
- Támogató zászlóalj,
- Szállító zászlóalj,
- HM Ügyviteli osztály,
32. Nemzeti Honvéd Díszegység.

Ellátó szervek:
- HM Objektum Üzemeltető Igazgatóság,
- Protokoll, Rekreációs és Kulturális Igazgatóság,
- Objektum Üzemeltetési osztály,
- 1-5 orvosi rendelő.

 

Honvéd Koronaőrség

www.youtube.com/watch?v=u1wldPPl8OE

www.youtube.com/watch?v=efHkumbugho

 

 

 

Honvéd Palotaőrség

www.youtube.com/watch?v=O6RA_TVpJLs

www.youtube.com/watch?v=mM9lVU6JNQw

 

 

 

 

Honvéd Díszzászlóalj

www.youtube.com/watch?v=lvmbTLQlGyw

www.youtube.com/watch?v=2D9M0qq9Eag

www.facebook.com/groups/1499665330306162/?post_id=2717552961850720

 

 

 

 

Nemzetközi szerepvállalás
A dandár hivatásos és szerződéses állománya aktívan részt vesz nemzetközi missziók egyéni beosztásainak ellátásában. Katonái szolgálta az iraki, afganisztáni és balkáni hadszíntereken, valamint számos ENSZ-misszióban. (Ciprus, Sínai-félsziget, Nyugat-Szahara).

 

CCC (Capital Commanders Conference): a Fővárosi Helyőrség-parancsnokságok Konferenciája 1994-ben Bécs, Pozsony és Budapest helyőrségparancsnokai kezdeményezésére jött létre, s azóta a programhoz még öt főváros – Berlin, Bukarest, Ljubljana, Prága és Varsó – helyőrségparancsnoka csatlakozott. Ezen fórumon a partner helyőrség-parancsnokságok feladatrendszerének, szervezeti felépítésének, az állami, protokolláris, díszelgő és kegyeleti, valamint a katonai rendész feladatok megismerésére nyílik lehetőség. Célként fogalmazták meg, hogy a részt vevő országok katonái kölcsönös együttműködést alakítsanak ki, mélyítsék a bizalmat és a katonai barátságot. Ezt a célt szolgálják a kapcsolódó közös sportbajnokságok is, mint a „MILTROPA CUP” labdarúgó bajnokság, az Osztrák Fegyveres Erők „Téli hegyi kiképzés és járőrverseny” elnevezésű bajnoksága, valamint a dandár által rendszeresen szervezett Nemzetközi Regionális Járőrbajnokság.

 

CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXercise): A dandár híradó, informatikai és információvédelmi szakállományának életét a rohamosan fejlődő kommunikációs technológiák alkalmazásba vétele során számos szakmai kihívás teszi változatossá. Ilyen eseménynek tekinthető a NATO CWIX katonai informatikai rendszerek interoperrabilitási rendszergyakorlata, amely egyedülálló módon fogja össze a különböző katonai vezetéstámogató rendszerek közötti „párbeszéd” megteremtésének lehetőségét.

 

A dandár a saját nemzetközi vonatkozású feladatainak végrehajtásán túl még egy nagyon fontos területet mondhat magáénak, ami szinte elengedhetetlen a külföldi missziók sikerességéhez. Ez nem más, mint az országunktól távol eső helyeken szolgálatot teljesítő katonákat a a hazájukkal összekötő kommunikációs csatornák, átviteli utak biztosítása és azok felügyelete, melyet az alakulat híradó, informatikai és információvédelmi szakemberei végeznek. Ezen átviteli utakhoz tartozó műholdas csatornákon valósul meg a külszolgálaton lévő katonák és szeretteik közötti kapcsolattartás is.

 

Hagyományápolás
A Szent Korona és a hozzátartozó jelvények őrzése és védelme 66 év után 2011-től ismét a Magyar Honvédség feladatai közé tartozik, melyet a dandár részeként felállított 32. Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség hajt végre a Parlamentben. A Honvéd Palotaőrség biztosítja a Köztársasági Elnöki Hivatal protokolláris őrzését.

 

Hagyományteremtő szándékkal, első ízben 2012-ben került sor a Helyőrség Tavaszi Szemle megrendezésére, a dinamikus és statikus bemutatókon keresztül lehetőség nyílt a katonai képességek felvonultatására, a társadalom részére történő bemutatására. A nemzeti és kulturális értékek megőrzését célozva az alakulat helyőrségi gálaestek szervezésébe kezdett.

 

Társadalmi kapcsolatok
A dandár célként tűzte ki a fővárossal és lakosaival, a honvédelemhez kötődő társadalmi szervezetekkel, valamint a társ- és fegyveres szervezetekkel kölcsönös együttműködés kialakítását, a fenntartott kapcsolatok elmélyítését, erősítését.

 

A „KatonaSuli” program keretében együttműködési megállapodást kötött több budapesti középiskolával, kijelölt katonái katonai alapismeretek tantárgyat és katonai közelharcot oktatnak. A laktanyai látogatások megszervezését, óvodások, általános iskolások számára nyílt napokat, statikus és dinamikus bemutatókat csapatmunkában tervezik, szervezik és hajtják végre.

 

A Különleges Díszelgő Csoport katonái, az MH Katonai Rendészeti Központ katonái, illetve a Központi Zenekar és a Budapest Helyőrségi Zenekar tagjai az ország bármely rendezvényén, fesztiválján a szívesen látott fellépők között szerepelnek.

 

Helyőrségeik
Az állomány zöme Budapesten teljesít szolgálatot, de más településeken is (Püspökszilágy, Mályi, Mátraháza és Buják) vannak szervezeti elemei. A parancsnokság, valamint a vezető szervei a fővárosban, a Budaőrsi úti Petőfi Sándor laktanyában találhatóak. A Petőfi laktanyán kívül a dandár állománya szolgál még az Irinyi János laktanyában, a Honvédelmi Minisztérium objektumaiban, a Zrínyi Miklós laktanya és Egyetemi Campusban, a soroksári úti objektumban, valamint a Stefánia-palota néven ismert Honvéd Kulturális Központban és a Hotel Hadikban.

 

Mint a nevéből is kitűnik, a dandár látja el a főváros helyőrségi feladatait is, parancsnoka egyben Budapest helyőrségparancsnoka.

 

Elérhetőség
Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53.
Postacím:1885 Budapest, Pf. 25.
E-mail: mh.bhd@hm.gov.hu

 

Tájékoztatásért felelős személy:
Zsolnai Tamás alezredes
HM-tel.: 02-2/38-030
HM-fax: 02-2/38-033
Tel.: (+36)-1/398-4620
Fax: (+36)-1/398-4618
E-mail: 

 

Kommunikációs Alosztály
Kresz Fruzsina
HM-tel.: 02-2/38-343
Tel.: (+36)-1/309-8378
Mobil: (+36)-30/777-5035
E-mail: Kresz.Fruzsina@hm.gov.hu

 

Facebook:
https://www.facebook.com/szurmaydandar
Instagram:
https://www.instagram.com/mh_bhd

 

Telefonközpont kezelők:
Tel.: (+36)-1/236-5100
        (+36)-1/236-5111