MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

                                                        

   Rendeltetése:

A Honvédelmi Minisztérium és a katonai felső vezetés részére a híradó, informatikai és elektronikus információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása, a Szent Korona és a Sándor-palota őrzése, a különböző szintű nemzeti, állami, katonai ünnepek protokolláris és Budapest helyőrségi szak- és kiszolgálási feladatainak végrehajtása, valamint a HM és az ellátásra utalt katonai szervezetek logisztikai támogatása.

    Fő feladatai:

  • A Szent Korona őrzése;
  • Állami és katonai protokolláris feladatok végzése, valamint az elöljáró által jóváhagyott, a társadalmi szervezetek és az egyházak által igényelt díszelgési feladatok végrehajtása;
  • Magyarország állami lobogójának katonai tiszteletadással történő fel- és levonása, a nemzeti gyásznapon annak félárbocra eresztése, illetve őrzése;
  • Kegyeleti feladatok végrehajtása, állami és katonai ünnepek zenei kiszolgálási feladatainak ellátása;
  • A kijelölt objektumok őrzés-védelme, országos hatáskörű rendészeti feladatok ellátása.

    Története:

    A katonai szervezet megalakításának időpontja jogfolytonosság alapján: 1945. január 16.

2006 végén a Magyar Honvédség hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások előkészítése keretében fogalmazódott meg az MH Támogató Dandár megalakításának szükségessége. A dandár lényegében három nagyobb katonai szervezet, az MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Budapesti Helyőrség-parancsnokság és alárendelt szervezetei, valamint az MH Támogató Ezred egyidejű megszüntetésével, azok szervezeti elemei többségének integrálásával jött létre. Az alakulat 2007. június 30-ra elérte készenlétét és a HM Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen irányításával végzi az alaprendeltetéséből adódó, valamint a szakterületét érintő más egyéb feladatait.

2011. január 1-jétől a dandár megkezdte a Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség, majd a Honvéd Palotaőrség felállítását. A dandár megalakulása óta magas színvonalon végzi a Magyar Honvédség- és Honvédelmi Minisztérium-szintű rendezvények, konferenciák, értekezletek, gyakorlatok, sportbajnokságok szervezését. Részt vesz katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtásában és az önkéntes tartalékos állomány kiképzésében.

    Csapatünnepe:

    Január 16. − A katonai szervezet megalakításának időpontja, jogfolytonosság alapján: 1945. január 16.

    Szervezeti felépítés:

Vezető szervek

Parancsnokság

Törzs

Személyügyi Főnökség

Jogi és Igazgatási Főnökség

Biztonságtechnikai Alosztály

Egészségügyi Főnökség

Karmesteri Iroda

HVK Támogató Osztály

Gazdálkodástámogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra

 

Végrehajtó szervek

MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont

Maléter Pál Rendészzászlóalj

Központi Zenekar

Támogató Zászlóalj

Szállító Zászlóalj

HM Ügyviteli Osztály

Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ (Mályi)

 

32. Nemzeti Honvéd Díszegység

Parancsnokság és törzs

www.youtube.com/watch?v=5jl2UVgi3B0

 

Honvéd Koronaőrség

www.youtube.com/watch?v=u1wldPPl8OE

www.youtube.com/watch?v=efHkumbugho

 

 

 

Honvéd Palotaőrség

www.youtube.com/watch?v=O6RA_TVpJLs

www.youtube.com/watch?v=mM9lVU6JNQw

 

 

 

 

Honvéd Díszzászlóalj

www.youtube.com/watch?v=lvmbTLQlGyw

www.youtube.com/watch?v=2D9M0qq9Eag

 

 

 

Helyőrség-támogató Parancsnokság

Ellátó szervek

   

Vezetői állomány:

Baráth Ernő ezredes, dandárparancsnok;

Aulechla József ezredes, (parancsnokhelyettes);

Pristyák János mérnök ezredes (MH HIRIFK parancsnok), parancsnokhelyettes;

Ádám Barnabás ezredes, az MH 32. Nemzeti Honvéd Díszegység parancsnoka, parancsnokhelyettes;

Csipszer Tibor alezredes, törzsfőnök;

Asztalos Sándor törzszászlós, vezénylőzászlós;

   

Nemzetközi szerepvállalásai:

Részvétel a Fővárosi Helyőrség-parancsnokságok Együttműködésében (Capital Commanders’ Cooperation, CCC), valamint a „Combined Endeavor” gyakorlaton, amely a USEUCOM (Amerikai Egyesült Államok Európai Főparancsnoksága) által szponzorált − nemzetközi körökben az egyik legismertebb − híradó és informatikai gyakorlatok egyike.

 

Elérhetőség:

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

Cím:1118 Budapest, Budaörsi út 49-53.
Postacím:1885 Budapest, Pf. 25.
E-mail:mhbhd@hm.gov.hu

 

Tájékoztatásért felelős személy:

Csipszer Tibor alezredes
HM-tel.: 02-2/38-030
HM-fax: 02-2/38-033
Tel.: (+36)-1/398-4616
Fax: (+36)-1/398-4528
E-mail: csipszer.tibor@hm.gov.hu

 

Singer Éva hadnagy
HM-tel.: 02-2/38-343
HM-fax: 02-2/38-061
Tel.: (+36)-1/474-1111/38343 mellék
Fax: (+36)-1/398-4528
E-mail: singer.eva@mil.hu