Tisztelt Elnök Úr/Asszony!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus járványra való tekintettel, visszavonásig, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartás Budapest Érdekvédelmi részleg ügyfélszolgálatán történő személyes megjelenés - az Önök védelmében – felfüggesztésre került.

Kérjük, hogy ügyfeleink keressenek minket interneten, telefonon, az ügyintézéshez a kapcsolatfelvétel ezen módját részesítsék előnyben.

Személyes megjelenésre előzetes bejelentkezést követően, csak különösen indokolt esetben van lehetőség.

Elérhetőségünk:
Telefon: 06/1-236-5232, vagy 06/1-235-5237
e-mail cím: budapest.erdekvedelem@mil.hu 


Kegyeleti feladataink ellátása folyamatos, azonban személyes megjelenésre előzetes, telefonos bejelentkezést követően, szintén csak különösen indokolt esetben van lehetőség. Kegyeleti ügyben időpontegyeztetés hétköznapokon az alábbi telefonszámon lehetséges: 06/1-236-5196

Személyes megjelenés esetén ügyfélszolgálatunk az alábbi korlátozó szabályok elfogadásával és betartásával vehető igénybe:
1. A beléptetést végző szolgálati személynek ellenőriznie kell a belépő személy testhőmérsékletét.
2. Az ügyfélnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy:
- az elmúlt 14 napban nem járt olyan országban, ahol a COVID-19 megbetegedés előfordul,
- nem került kontaktusba COVID-19 beteggel, és
- a beléptetéskor mért testhőmérséklet kevesebb volt, mint 37 Celsius fok, valamint
- az objektumba való beléptetés előtt el kell végeznie az előírt módon a kéz fertőtlenítését.

A korlátozás felfüggesztéséről, ügyfélszolgálatunk teljeskörű működéséről tájékoztatni fogjuk Önöket.

Szíves megértésüket köszönjük!
Kívánunk Önöknek és tagjaiknak nagyon jó egészséget!

Tisztelettel:
Szabó Tünde őrnagy
részlegvezető

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
1. Katonai Igazgatási Központ
Érdekvédelmi részleg

Tel.: +36-1-236-5349
HM tel.: 02-22-6448
Mobil: +36-30-815-0167
FAX: +36-1-236-5235
HM FAX: 02-22-6909
 

        Elhalálozás esetén szükséges teendők:

                        Kegyeleti tevékenység (intézkedések).jpg (1 MB)
 
                        Kegyeleti tevékenység (okmányok).jpg (821 kB)
 
                                     (Letölthető dokumentumok)

Igényjogosultság

    A Honvédkórház egészségügyi szolgáltatásaira a magyar Honvédség személyi állományából nyugállományba helyezett és biztosított családtagja jogosult. Családtag: a saját jogú igényjogosult személy házastársa (özvegye), az eltartott gyermeke vagy olyan személy, akinek ellátására a biztosított saját háztartásában kötelezett.

    A Honvédkórház járó-, és fekvőbeteg ellátását nyugállományú katona a honvédségi nyugdíjas igazolvánnyal, hozzátartozó az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ Budapest által kiállított igazolással veheti igénybe.

    Honvédségi nyugdíjas (közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyból nyugdíjba helyezett) esetében a Magyar Honvédségnél eltöltött munkaidőről, a nyugdíjba helyezés tényéről a volt munkáltató által kiállított igazolás, ennek hiányában a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattára által kiállított igazolás jogosít a Honvédkórház szolgáltatásainak igénybevételére. (Az irattár Budapest VII. kerület Verseny utca 12. szám alatt található).

    Postacím:1438 Budapest, Pf.: 430; Telefon: 06-1-212-4433; Ügyfélszolgálat hétfő, csütörtök.

    Rehabilitációs kezelés (szakorvosi beutalóval) vehető igénybe Balatonfüreden (kardiológiai), Hévízen (mozgásszervi) betegek részére. Az igénybevétel fizetés nélküli, vagy térítéses lehet, melyet a rehabilitációs intézet határoz mag (beutalás kórházi, szakorvosi rendelés alapján lehetséges).

          Súlyos, sürgősségi egészségügyi ellátást igénylő esetekre

A Honvédkórház (telefon: 06-1-465-1800) mentőszolgálatát igénybe veheti minden HM gondozási körebe tartozó személy. Az igénybevételhez beutaló nem kell!

Mentőszolgálat telefonszámai:     06-1-465-1943

                                                     06-30-815-0248

                                                     06-30-815-0244

A mentőnél történő bejelentkezéskor jelezni kell:

-          a beteg milyen jogcímen igényjogosult (pl. nyugállományú katona),

-          a panasz jellegét (erős mellkasi szúrás),

-          a Honvédkórházban kezelik-e,

-          hova jöjjön a mentő,

-          a bejelentő nevét és telefonszámát.

A mentő megérkezéséig elő kell készíteni:

-          a nyugállományú igazolványt és TAJ-kártyát,

-          az esetleges kórházi zárójelentéseket és ambuláns lapokat,

-          a szedett gyógyszerek jegyzékét,

-          személyes holmit és némi aprópénz.

A kórház minden nap ügyeletes!

Ha a Honvédkórházban nincs bent mentő gépkocsi, akkor az ügyelet az Országos Mentőszolgálattól rendel mentőt, rohamkocsit.

A Honvédkorház normál betegszállítást nem végez!!!

  Regeneráló pihenés

    A honvédség a nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok, valamint azok házastársa és eltartott gyermeke (18. életévének betöltéséig, ha közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytat, annak befejezéséig, de legfeljebb 23 éves koráig) számára biztosítja a kedvezményes regeneráló pihenéshez (üdüléshez) való jogot. Hétközi, hétvégi pihenésre is van lehetőség az évi 14 napos kereten belül.

    Főszezonban azok a nyugállományú katonák kérhetnek regeneráló pihenést (üdülést), akik iskoláskorú gyermekkel (unokákkal) szeretnének regenerálódni, üdülni.

    Elő-, utó-, és főszezonban az alábbi MH Kiképzési és Regenerációs Központokban (üdülőkben) várják a pihenni vágyókat: Balatonkenese, Buják, Mátraháza, szezonálisan működő intézmények, Badacsonylábdihegy, Csopak, Mályi és ugyancsak belföldi szerződéses partnereik gyógyszállóiban van lehetőség a pihenni vágyók elhelyezésére.

    Lehetőség van arra is, hétvégi regenerálódási (üdülési) igényükkel közvetlenül az üdülő igazgatójához forduljanak.

    A regenerálódási (üdülési), pihenési formák igénybevétele iránti igényeket a kedvezményes regenerálásra (üdülésre) igényjogosultak a megelőző év október 31-ig az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ irodájában nyújthatják be. Az október 31-e után regenerálódásra (üdülésre) jelentkezők pótigényt nyújthatnak be férőhely függvényében.

 

    Külföldi üdülésekről történő tájékoztatás: Telefon: 06-1-299-0567.

    Honlap: www.recreativ.hu

    Szociális ügyek

    Nyugállományú katona, illetve özvegye, árvája rászorultsága esetén évente egyszer segélyezhető az MH Szociálpolitikai Közalapítvány révén. A segélykérelem benyújtása az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központon keresztül történik.

    Honvédségi közalkalmazottak segélykérelmüket közvetlenül az MH Szociálpolitikai Közalapítványhoz nyújthatják be (minimum tíz év munkaviszony igazolása szükséges).

    Segélyezés ügyében felvilágosítást Szontagh László ny. ezredes, szociális és kegyeleti felelős ad. Segélykérő nyomtatvány a www.bpnyklub.hu honlapról letölthető.

     Mentősök javasolják

    A közlekedési baleseteknél általában a legtöbb sérültnek van mobiltelefonja. Olyan sérülteknél, akikkel nem lehet kommunikálni, a segítségükre sietők nem tudják, hogy a telefon hosszú címlistájából kit értesítsenek.

    Mentőápolók és mentőorvosok ezért azt javasolják, hogy szükség esetén értesítendő személy telefonszámát ugyanazon megjelölés alatt adják meg.

    A nemzetközileg elismert megjelölés: ICE (In Case of Emergency = „vész esetén”)

    E név alatt annak a személynek a telefonszámát kell megadni, akit szükség esetén a rendőrségnek, mentőknek, tűzoltóknak fel kell híni. Ha több ilyen személyt szeretne megadni, a következőképpen lehetséges: ICE1, ICE2, ICE3 stb.

Kegyeleti tevékenység katonai tiszteletadás mellett történő temetés esetén

A kegyeleti gondoskodás feladatainak ellátása céljából a haláleset bekövetkezése után a hozzátartozó – még mielőtt a család bármilyen intézkedést tenne – munkanapokon telefonon (+36-1-236-5196) jelentse be HM Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság érdekvédelmi tisztjének a családtag elhalálozását, tájékoztassa a család temetésre irányuló szándékáról – konkrétan a katonai tiszteletadással történő temetés igényéről –, majd a kapott felvilágosítás alapján járjon el a szertartás előkészítése, illetve lebonyolítása érdekében.

 

Ezt követően ajánlott telefonon értesíteni a baráti kör szociális- és kegyeleti felelősét Szontagh László ny. ezredest (+36-30-971-9410) –; illetve elnökét –, akik a továbbiakban segítséget nyújtanak. Fontos – ha munkaidő után, ünnep- és munkaszüneti napok, vagy bármilyen objektív okok miatt a bejelentési sorrend felcserélődik – akkor se tegyen bármilyen intézkedést, amíg a HADKIEG illetékesével nem beszélt.

 

Amennyiben a megnevezettek közül senkit sem ért el, ugyanakkor a halottvizsgálati jegyzőkönyv intézése nem tűr halasztást – pl. nincs szükség az elhunyt boncolására, esetleg gyors döntést kérnek a hamvasztás végrehajtására – ajánlott a korházi prosecturán (korboncnokságon) jelezni, hogy az elhunyt temetésével kapcsolatos teendőket a család a honvédséggel közösen szervezi. Ugyanezt kell jelezni otthon történt Ha a haláleset a beteg otthonában következik be, akkor a háziorvos intézkedik. Ebben az esetben felé és a temetkezési vállalkozónak is jelezni kell a temetés honvédségi szándékát. Ezzel felesleges ügyintézéstől és kegyeleti atrocitásoktól kíméli meg magát és a családot.

 

Minden esetben ajánlott felvenni a kapcsolatot Vastagh László ny. alezredessel (+36-30-200-3737) vagy Schütt Andrással (+36-30-651-0069), akik a kegyeleti eljárás teljes ügymenetére részletes felvilágosítást adnak, konkrét segítséget nyújtanak a temetési szertartás előkészítéséhez és méltó lebonyolításához, hogy a családot megkíméljék a felesleges kiadásoktól.

 

Teendők

1.      Az illetékes kórház adja ki a halottvizsgálati jegyzőkönyvet (a fizetendő összeget a kórház állapítja meg, amely a családot terheli. Ajánlott legalább 5 példányban másolatot kérni a jegyzőkönyvből. Koporsóban történő temetés esetén kérik az elhunyt öltözetét.

 

2.      Az illetékes kerület/település önkormányzati hivatala adja ki a halottvizsgálati jegyzőkönyv alapján a halotti anyakönyvi kivonatot. Ajánlott legalább 5 példányban másolatot kérni.

 

3.      A HADKIEG-en – időpont egyeztetést követően – kerül sor a temetés megrendelésére. (HADKIEG elkészíti a megrendelőt, kiválasztásra kerül a temetés helye, módja, jellege, ideje és a beszédmondó.) Pontosítani kell a rendelkezésre álló keretet és a család által igényelt, esetleges túlfizetés elrendezési módját. A katonai tiszteletadással járó kegyeleti eljárást a honvédség intézi.

 

4.      A temetés megrendeléséhez szükséges okmányok függnek az elhunyt családi állapotától (nőtlen vagy hajadon, házas, elvált, élettársi kapcsolatban élt, özvegy, árvák). Névváltozás esetén szükséges a születési anyakönyvi kivonat! A következő esetekben a hozzátartozónak az alábbi okmányokat kell a HADKIEG részlegére magával vinni:

 

Ha az elhunyt házas volt:

-          halottvizsgálati bizonyítvány,

-          halotti anyakönyvi kivonat,

-          házassági anyakönyvi kivonat,

-          az özvegy TAJ és adószáma,

-          az özvegy nyugdíjas törzsszáma,

-          az elhunyt új típusú katonai nyugdíjas igazolványa,

-          az özvegy születési anyakönyvi kivonata,

-          házassági anyakönyvi kivonat. (Utóbbi két okmány az özvegyi nyugdíj intézéséhez szükséges).

 

Ha az elhunyt elvált volt:

-          halottvizsgálati bizonyítvány,

-          halotti anyakönyvi kivonat,

-          az elhunyt katonai nyugdíjas igazolványa.

 

Ha az elhunyt élettársi kapcsolatban élt:

-          halottvizsgálati bizonyítvány,

-          halotti anyakönyvi kivonat,

-          élettárs TAJ, adó- és nyugdíjas törzsszáma,

-          jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány az élettársi kapcsolatról,

-          az elhunyt új típusú katonai nyugdíjas igazolványa.

 

Ha az elhunyt özvegy volt:

-          halottvizsgálati bizonyítvány,

-          halotti anyakönyvi kivonat,

-          az elhunyt katonai nyugdíjas igazolványa.

 

Az elhunyt nőtlen vagy hajadon volt:

-          halottvizsgálati bizonyítvány,

-          halotti anyakönyvi kivonat,

-          az elhunyt katonai nyugdíjas igazolványa.

 

Árván maradtak esetében:

-          születési anyakönyvi kivonat,

-          18. életév feletti személy bankszámlaszáma,

-          TAJ és adószám.

 

Minden kifizetésre kerülő számlát a HADKIEG nevére és címére kell kérni, még abban az esetben is, ha készpénzben kérik az összeget.

 

Számlázási cím:          HM Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

                                    1134 Budapest, Dózsa György út 51.

   Katonai nyugdíjas igazolvány

        Nyugállományú katona a nyugdíjas igazolvánnyal igazolja jogosultságát az egyenruha viselésére és a rendfokozat használatára, a honvédségi üdülök, gyógyintézetek, kulturális- és sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevételére, valamint ez az okmány NATO-tagországok tiszti klubjaiban is használható.

    A katonai nyugdíjas igazolványt a nyugállományba helyezésre kerülő személy a katonai szervezetnél kapja meg. A korábban nyugállományba helyezettek új igazolvánnyal történő ellátása folyamatosan történik. A régi igazolványok a rendszerből történő kivonásig érvényesek, de érdemes kicserélni a kor követelményeinek megfelelő újokmányra. Új igazolvány igénylésénél személyesen keresse fel az 1. katonai igazgatási központot.

    Az igazolvány elvesztését, eltulajdonítását vagy megrongálódását, esetleg megsemmisülését, továbbá az igazolványon feltüntetett adatok megváltozását szintén az 1. katonai igazgatási központnál kell jelezni.

    MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (HADKIEG)

Parancsnok: Vanyúr Tibor ezredes

Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.

(Telefon: Város: 06-1-236-5275; HM: 02 (2) 26-164

Honlap: www.hadkiegeszites.hu

 

Parancsnokhelyettesek: Kálmán László alezredes és Bendes István alezredes

Igazolással kapcsolatos ügyintézés:                         06-1-237-5528

Nyugállománnyal kapcsolatos ügyintézés:                06-1-236-5232

Kegyelettel kapcsolatos ügyintézés:                          06-1-236-5196

 

Katonai Igazgatási Központ

(a nyugállományúakhoz kapcsolható ügyeket is intéző szervezet)

 

Parancsnok: Ignáth Tibor alezredes

Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.

Levelezési cím: 1545 Budapest Pf.: 25

(Telefon: Város: 06-1-236-5232; HM: 02 (2) 26-708; Fax: 06-1-236-5225)

 

Kegyeleti részleg

Részlegvezető:                        Nagy Gyula őrnagy                              Telefon: HM 02 (2) 26-647

Ügyintéző:                              Haulikné Varga Szilvia törzszászlós      Telefon: 06-1-433-8053

Segélyezés, látogatás:             Bálavári Miklós százados                    Telefon:06-1-237-5514

 

Érdekvédelmi részleg

Részlegvezető:                       Jóni Lászlóné őrnagy                         Telefon: 06-1-236-5349