Rendszerváltás után

Az 1990. év - a magyarországi békés rendszerváltás első esztendeje -, majd az azt követő időszak jelentős változást hoztak az ország, a Magyar Honvédség s benne az akkor már önálló rendészeti ezrednek nevezett alakulat életében is.

    Az ezred 1991. május tizenötödikén vette fel a 32. Budapest Őrezred nevet, s ugyanezen a napon új csapatzászlót kapott dr. Für Lajos, akkori honvédelmi minisztertől.

    Ismét 32-es szám díszítette a budapesti őrezred katonáinak karjelvényét, a 32-esek elnevezés már a ma embere számára is kezd újra természetessé válni. Az ezred valóban Budapest háziezrede, szoros a kapcsolat az önkormányzat és a katonák között, nem múlhat el olyan társadalmi jeles esemény, amelyen az alakulat nem venne örömmel részt. Együttműködésük szép példája a polgárok és a katonaság viszonyának.

    Jelen lehettek Nagy Imre miniszterelnöknek és mártírtársainak újratemetésén, sokszor díszelegtek a 301-es parcella kegyeleti helyén. Immár az Országház előtti Kossuth téren díszmenetben vonultak el számos hazánkba látogató állam- és kormányfő előtt. Részt vettek Antall József temetésén is.

    Őszentsége, II. János Pál pápa - magyarországi látogatásának emlékére-a Vatikánban külön kihallgatáson fogadta a magyar fegyveres erők és testületek népes küldöttségét, köztük a Budapest őrezred képviselőit. Őfelsége, II. Erzsébet, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság uralkodója is elvonult a Budapest Őrezred díszzászlóaljának sorfala előtt. 2000. január 1-én pedig a magyar államiság 1000 éves évfordulója alkalmából, a Szent-koronát kísérték át a Parlamentbe.

    1993 nyarától minden évben részt vettek a Budapest Őrezred képviselői a keresztény országok hadseregeinek zarándoklatán, a franciaországi Lourdes városában, ahol igen szép sikert arattak, díszes egyenruhájuknak, pompás csapatzászlajuknak és nem utolsó sorban feszes alaki fellépésüknek köszönhetően.

    A magyar főváros közönsége s az idelátogató turisták egyaránt tanúi lehettek annak, amint az ezred katonái-a március tizenötödike és október huszonharmadika közötti időszakban, állandó díszőrséget adtak a Hősök terén, a Magyar Hősök Emlékköve előtt, de sajnos a létszám leépítések és a költségvetés szűkössége nem tette lehetővé e szép rendezvény folytatását.

    Az ezred 2000. október 1-től kapta meg a 32. Budapest Őr és Díszezred nevet. 2002. január 1-től a haderő reform keretében az ezred szervezeti struktúrája megváltozott. A két önálló századból és a logisztikai főnökségből kivált szakágakból megalakításra került a támogató zászlóalj.

    2003. január 1-től az ezred új, egyben utolsó parancsnoka Talpas László ezredes lett, aki ezt megelőzően 1998-ban elvégezte a katonai megfigyelői tanfolyamot és 2000-2001-ben az ENSZ Nyugat-szaharai nemzetközi missziójában (MINURSO) szolgált. Ezredparancsnokként kétszer jelentkezett Irakba ám elöljárói mindkét esetben elutasították pályázatát. Aztán 2006-ban lehetőséget kapott arra, hogy kiutazzon Afganisztánba egy egyéni beosztásba. Az ISAF kabuli főparancsnokságán lett a katonai összekötő csoport parancsnoka. 2006 decemberében indult Afganisztánba, ahol kilenc hónapot töltött el, és 2007 szeptemberében tért haza.

    A haderőreform következményeként 2007. január elsejétől az ezred megszűnt, de az MH Támogató Dandár kötelékében, szinte változatlan feladatrendszerrel két megmaradt zászlóalja a dísz és a rendész továbbra is megállta helyét. Ennek során bekapcsolódott a Magyar Honvédség kül-, illetve belföldi kiképzési tanfolyamainak rendszerébe, részt vállalt az országon túli feladatok biztosításában, valamint különböző nemzeti katonai missziókba delegálta katonáit.

   

    Az MH Támogató Dandár 32. Budapest Díszzászlóalj személyi állománya, a 2007-es átalakításokat követően – elöljárói támogatásával – felvállalta, hogy továbbviszi a 32. Gyalogezred emlékét nevében és hagyományaiban egyaránt, együttműködve a Maléter Pál Rendész-zászlóaljjal és a 32-esek baráti körével. A történelem folyamán tisztelet, hűség, megbecsülés és bátorság jellemezte a 32-es katonákat. Ennek elismeréseként helyezik el koszorúikat a 32. Gyalogezred emlékművénél (Budapest VIII: kerület, Harminckettesek tere) az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár  valamint a 32-esek Baráti Köre képviselői minden év novemberében a főváros napján.

(Král Attila ezredes)