Főhajtás a hősök emlékezetére

2015.10.20 09:07

Vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor vezérezredesre és a nagy háború hős katonáira emlékeztek Mátyásföldön október 10-én, szombaton a harcok száz éves és a Szurmay sétány avatásának hetedik évfordulója napján. A Mátyásföldi Lovas Egylet szervezésében, az Erzsébet ligetben felállított Szurmay emlékoszlop előtt megrendezett ünnepségen előbb Ács Anikó, a XVI. kerület önkormányzata nevében mondott köszöntőt. Majd Barát Ernő ezredes, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár megbízott parancsnoka ünnepi beszédében emlékezett a harcokra és méltatta a magyar tábornok életútját.


Kiemelte: Szurmay hadcsoportja 1915 februárjában az Uzsoki-hágó birtoklásáért harcolt az orosz Sztrij hadtesttel. Márciusban az orosz erőket átszervezték, Szurmay hadcsoportjával szemben Bruszilov lovassági tábornok 8. hadserege vonult fel. Kisebb-nagyobb támadásokban próbálták elfoglalni az Uzsoki-hágót, de Szurmay katonái mindenütt kitartottak. 1915 májusában Szurmay hadcsoportja részt vett a gorlicei áttörésben és Tarnównál győzött a nagy túlerőben lévő orosz haderő felett.

 

Károly király 1917. február 19-én Szurmay Sándort magyar királyi honvédelmi miniszterré nevezte ki Tisza István kormányában, majd 1917. augusztus 21-én gyalogsági tábornokká léptették elő. 1917-ben megkapta a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét, az Uzsoki-hágó 1915-ös visszafoglalásáért és hősi védelméért. Ugyanabban az évben Károly királytól megkapta az Uzsoki bárói rangot (emlékezve az Uzsoki-hágónál teljesített hőstetteire).

 

A Monarchia széthullása után 1920 februárjától Szurmay összekötő tisztként működött a Magyarországot megszálló francia hadsereg katonai bizottságánál. 1921-ben visszavonult az aktív szolgálattól. Az elsők között vették fel a Vitézi rend tagjainak sorába. Budapesten élt, több könyvet írt, a fontos hadászati és hadtörténeti munkák mellett kedvtelésből értekezéseket is kiadott. 1941-ben magyar királyi vezérezredessé léptették elő. Vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor, ny. m. kir. vezérezredes, 1945. február 26-án hunyt el Budapesten, 85 éves korában. A Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyugalomra.


Az ünnepi beszédet követően a megemlékezés virágait és koszorúit a kerületi önkormányzat képviseletében Ács Anikó, az MH vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandár nevében Baráth Ernő és Ádám Barnabás ezredesek, a család és a szervező Mátyásföldi Lovas Egylet részéről Serf András helyezte el. A megemlékezést hét hagyományőrző csapat hagyományőrző gyalogsági és lovassági fegyvernemi bemutatói, valamint hadjátéka zárta az egykori mátyásföldi repülőtéren.

Vastagh László

Vissza