MEGHÍVÓ

Kedves Baráti Kör Tagok!

A Harminckettesek Baráti Köre 2023. szeptember 11-én 16.00 órakor tartja vacsorával egybekötött őszi összejövetelét, melyre meghívjuk valamennyi aktív, de jelenleg passzív tagjainkat is, illetve korábban az MN 7015 állományában szolgált katonatársakat, vagy a laktanyához kötődő polgári alkalmazott szimpatizánsainkat. Számítunk az újonnan belépőkre is!

A találkozó helyszíne Budapest, Budaőrsi úti Petőfi Sándor laktanya.

Vezetőség

Tisztelt Baráti Kör Tagok!

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár és az MH Katonai Rendészeti Ezred 2023. szeptember 9-én 10.00 Családi és Nyílt Napot rendez a Petőfi laktanyában.

Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretnénk, ha a Harminckettesek Baráti Köre részt tudna venni a rendezvényünkön, ezért kérem elnök úrat meghívónkat szíveskedjen átadni a baráti kör tagjainak és családtagjainak! - írta levelében Mudra József ezredes dandárparancsnok. Egyben kérte szíves közreműködésünket a Családi és Nyílt Nap sikeres lebonyolításában.

A dandár parancsnoka kiemelte, hogy a nyílt napon rokont, hozzátartozót, barátot, ismerőst, gyerekeket, unokákat, egyszerű érdeklődőt előzetes regisztráció és beléptetési engedély nélkül szívesen és szeretettel várnak.

Számítunk rátok! Minket ott találtok!

A dandárparancsnok levele.pdf

Vezetőség

Mudra József ezds. a dandár parancsnoka 2022. május 11-én fogadta baráti körünk elnökét, Földi Miklóst, ahol baráti körünk és a dandár közös együttműködéséről egyeztettek.

Kedves Harminckettesek!
Kedves Barátaink!

     Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja – melynek a Harminckettesek Baráti Köre is az egyik tagozata – 2021. szeptember 17-én 15.00 órakor ünnepi állománygyűlésen emlékezett meg megalakulásának 60. évfordulójáról a Stefánia-palota színháztermében. Baráti körünket Schütt András, Nagy István és Török Tibor képviselte.

Tisztelettel:
a vezetőség

Rendszabályok

Stefánia-Palota Honvéd Kulturális Központban
2021. május 10-től

 

1. Az intézmény az érvényben lévő szabályok alapján a civil vendégek előtt megnyitásra kerül.
2. Az intézmény hétköznapokon általánosan 7:00-18:00 között tart nyitva, ezen túlmenően, a nyitva tartás az elrendelt szolgálati rendezvényekhez igazodik.
3. A Regiment Étterem hétköznapokon 11:30-15:00, hétvégén 11:30-16.00 között fogadja a vendégeket.
4. A rendezvények fogadására a Stefánia út felőli bejárat áll rendelkezésre.
5. Az intézmény dolgozói a Zichy u. felőli bejáratot is használhatják.
6. Az intézmény díszkertje, valamint a Regiment Étterem teraszai védettségi igazolvány és maszk használata nélkül igénybe vehetők.
7. Az intézmény zárt (belső) részeibe a vendégek csak a védettségi igazolvány, valamint a személyazonosság igazolásával, az érvényben lévő kormányrendelet       szerint léphetnek be.
8. Az intézmény belső tereiben lévő közösségi helyeken a maszk használata az ott dolgozók és a vendégek részére egyaránt – az étel és italfogyasztás ideje       kivételével – kötelező!
9. Az intézményben a szolgáltatások biztosítása az érvényben lévő távolságtartási (2 m) szabályok betartásával történhet.
10. Az intézmény épületei bejáratainál a kézfertőtlenítés, valamint a testhőmérséklet mérés továbbra is kötelező.
11. A belépésre való jogosultságot a Zichy u. felőli bejáraton a porta szolgálat, a Stefánia u. felőli bejáraton a HKK kijelölt állománya ellenőrzi.

     Egyéb itt nem szabályozott kérdésekben a 194/2021. sz. Kormány Rendelet, valamint a 242/2021. sz. MH Parancsnoki intézkedés az irányadó.

     Budapest, 2021. május 4.

Aulechla József ezredes
KRI igazgató

 

Üdvözöljük honlapunkon

A haderőreform következményeként 2007. január elsejével felszámolásra került az MH 32. Budapest Őr és Díszezred jogelőd katonai szervezeteinél évtizedekre visszamenő hagyomány volt a nyugdíjasok köszöntése. Minden év január második felében az alakulatnapon, az ezred katonái találkoztak és köszöntötték a katonai szervezettől nyugállományba vonult hivatásos katonákat, polgári alkalmazottakat. A rendszerváltást követő folyamatos haderő átalakítás egyik következménye a személyi mozgás, a fiatalokon kívül több, a katonai szolgálatát éppen az ezrednél kezdett idősebb kollégát is érintett, más katonai szervezethez kerültek, ahonnan késöbb nyugállományba mentek. Hogy továbbra is közelében maradhassanak az ezred kollektívájához körükben vetődött fel egy mindenki számára elérhető közösség megalakítását szorgalmazó ötlet.

     Janó János (1938-2013) százados, és Pataki József (1939-2013) törzszászlós, kezdeményezését tett követte, aktív és nyugállományú katonák valamint polgári alkalmazottak 1997. szeptember 1-én megalakították a 32-sek Baráti Körét. Ezzel olyan katonai közösség jött létre, amely nem csak a 32-es hadrendi megnevezést viszi tovább, hanem tömöríti mindazokat az aktív és nyugállományú katonákat valamint polgári személyeket – nemtől, kortól függetlenül –  akik valaha a katonai szervezetnél szolgáltak/szolgálnak vagy alkalmazásban álltak/állnak. A baráti kör megalakulását követően az ezred, majd megszűntetését követően jogutód szervezete az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn és ápol a kötelékéből nyugállományba vonult személyekkel.

     A 32-esek Baráti Körét nem csak a közös múlt, de a katonai erények és értékek is összekötik. Úgy gondoljuk békeidőszakban a 32-esek zászlója megtanít becsülettel élni, mert napjainkban ez talán a legnagyobb próbatétel. 2013. január 13-án alegységzászló-adományozó ünnepségen hős elődeink dicsőséges zászlója kelt újra életre, mondhatni feltámadott. Büszkék vagyunk az elődökre, mert megőrizték a 32-esek nevét. „Hittel, becsülettel, vitézséggel, hűséggel a nemzetért, dicsőséges elődeink példáján lelkesülve a zászlót megőrizzük és követjük!” – ígérte a mai 32-esek nevében a nemzeti honvéd díszegység parancsnoka, amiben méltó partnere leszünk. Mi, akik ezer szállal kötődtünk a 32-esek nevéhez, kötődünk a dandárhoz, melyben nem csak múltunkat és mentorunkat, de a jövő katonai kultúráját is látjuk büszkén követjük az alegység-zászlót.

     Éppen ezért is legfontosabb célkitűzéseink között a honvédelmi hagyományőrzés, ezen belül a 32-es hadrendi megnevezés, az ezred történetének és hagyományainak ápolása, illetve ebbe a folyamatba a fiatalabb korosztály bevonása szerepel. Közülük kiemelendő Král Attila ezredes, aki fáradtságot nem kímélő kutatómunkával feldolgozta az ezred több, mint 270 éves múltra visszatekintő történetét.

     A baráti kör tagjai évente két alkalommal április és szeptember hónapok első hétfőjén tartja klubösszejöveteleit Budapesten a Petőfi laktanyában (XI. kerület Budaőrsi út 49-53), más alkalmakkor az éves programtervben rögzített eseményeken, rendezvényeken találkoznak.

     A honlapról nem csak a baráti kört és tevékenységét ismerheti meg, hanem az alakulat gazdag múltra visszatekintő két és fél évszázados történetét, amelyben a magyar történelem is újraéled; Budapest helyőrséget; a jogutód katonai szervezet a helyőrség dandár profilját; a programajánlónkat; a honvédelem kisebb szegmensét érintő rendezvényeket, melyhez ön is csatlakozhat; a hasznos linkek és a közérdekű menüben pedig fontosabb, közérdeklődésre számot tartó honlapokra juthat, dokumentumokra találhat. A hírek között böngészve és a kéthavonta megjelenő periodikákban az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről olvashat.

     A baráti kör nyílt, nem csak rendezvényeire, hanem tagjai sorába is várja mindazokat, akik elkötelezettek a honvédelem ügyéért, ápolják és továbbviszik a 32-es elődök szellemi örökségét.

                   www.youtube.com/watch?v=jmrAUmMpZYc

     Szánjon ránk néhány percet és ismerkedjen meg honlapunkkal!

     Köszönjük érdeklődését.

Balogh László ezredes,

a baráti kör elnöke

Együttműködés a nyugállományú szervezetekkel

 Együttműködési megállapodást írt alá az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubjának, valamint a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének (HOKOSZ) elnökeivel a Petőfi laktanyában.

    „A katonai hivatás nem ér véget az aktív szolgálat befejezésével. A nyugállományú klubok tevékenysége jól példázza mindezt. A szervezeteink közötti együtt-működés összekötő kapocs a múlt és a jelen katonái között” – hangzott el azon a rendezvényen, ahol Kun Szabó István dandártábornok, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá Kovács Imre nyugállományú dandártábornokkal, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának elnökével és Péter László nyugállományú ezredessel, a HOKOSZ elnökével.

    A honvédségi nyugdíjasok közösségi aktivitásának egyik legfőbb színtere az MH BHD Honvéd Kulturális Központja, amely az aktív állományú honvédségi dolgozók kulturális és szabadidős igényeinek kielégítése mellett a tárca nyugdíjasainak is számos programot és egyéb lehetőséget biztosít a jövőben is.

Vastagh László

Fotó: Szabó Lajos zászlós

 

Újdonságok

Elhunyt Csiki Jolán

2023.01.19 20:03
Napokban jutott tudomásunkra Csiki Jolán százados...

KÖSZÖNŐLEVÉL

2020.03.06 10:56
köszönőlevél 2020 Petőfi Laktanya.pdf (240 kB)

Új vezetőség

2019.10.21 23:03
A baráti kör tagsága 2019. szeptember 9-ei...

Látogatók a Petőfi laktanyában

2019.03.08 13:18
honvedelem.hu/cikk/114860_latogatas_a_petofi_lakta

Tavaszi kirándulás

2019.02.17 16:51
A Harminckettesek Baráti Körének vezetősége az...

Őszi kirándulás

2019.02.17 16:48
A Harminckettesek Baráti Körének vezetősége az...

Kettős gyászhír

2019.01.12 20:54
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik...

Amiért a harang szól

2018.07.08 19:00
Regisztráció: www.amiertaharangszol.hu

ÚJRA GYÁSZOLUNK

2018.03.16 14:02
Türelemmel viselt hosszú, súlyos betegség után...

GYÁSZHÍR

2018.02.19 21:59
Türelemmel viselt, súlyos betegség után ma...

Mentősök javasolják

2017.04.10 03:04
      A közlekedési...

Ketőszázhetvenötödik évforduló

2016.11.06 15:04
https://www.honvedelem.hu/cikk/60174_a_megalakulas_

Ismerkedés a katonélettel

2016.10.30 15:58
https://www.honvedelem.hu/cikk/60019_ismerkedes_a_k

A királyné otthona

2016.05.07 07:09
    Budapesttől mindössze 30...

Tavaszi koncert a Stefánián

2016.02.06 12:38
  2016. március 10-én 18.30 óra...

Tűsarok és kéksisak

2015.12.22 16:26
Megjelent Hajós Tilda grúziai békefenntartó...

Jött, látott, szeretetet osztogatott

2015.12.06 09:14
  Inkognitóban, nem kéményen át, de nem is...

Hőseink sírjai

2015.10.19 21:26
  Alig egy esztendős múltra tekint vissza...

Főhajtás a hősök emlékezetére

2015.10.20 09:07
Vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor vezérezredesre...

Módosultak a kegyeleti gondoskodás szabályai

2015.10.01 13:51
Lépj vissza a honlap "Közérdekű"...

Találkoztunk és emlékeztünk

2015.09.10 17:27
A Harminckettesek Baráti Köre...

Parancsnokváltás a dandár élén

2015.08.01 11:36
https://www.honvedelem.hu/cikk/52398_parancsnokvalt

Amiért a harang szól

2015.07.22 21:45
https://www.honvedelem.hu/cikk/52237_amiert_a_haran

Puskás Akadémia

2015.06.18 10:08
Jó ötletnek találtuk - megnéztük -...

Felavatták Mária Terézia mellszobrát

2014.06.26 15:15
www.honvedelem.hu/cikk/44939_valodi_katonanemzet_v

Békefenntartók napja

2014.05.28 16:00
www.honvedelem.hu/cikk/44354_a_bekefenntartokra_em

Lélekharang

2014.05.28 15:57
www.honvedelem.hu/cikk/44355_harangszo_idezte_fel_

Helyőrségi Tavaszi Szemle

2014.05.28 16:13
www.honvedelem.hu/cikk/44290_mult_es_hagyomany_jov

Százéves laktanya

2014.05.10 10:08
A Harminckettesek Baráti Köre és a Budapest...

Katona voltam

2013.05.15 08:41
Álmomban katona voltam hős bátor ki nem félt...