LÁSD BŐVEBBEN A HÍREK ROVATBAN

Tisztelt Baráti Kör Tagok!

Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja baráti találkozót szervez a balatonakarattyai MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központba.
    Időpont: 2022. május 16-19-ig.
    Helyszín: Balatonakarattya, MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ.
    (Cím: 8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály u. 1.)
    https://www.honvedudulo.hu/

Célunk a négynapos „rekreáció” idején a tevékeny pihenés részeként kulturális élményekkel gazdagodjanak a résztvevők. Az időpontot úgy választottuk ki, hogy a 14 órai turnusváltás időpontját be tudjuk tartani.

A vonattal utazóknak javasoljuk a Déli pályaudvarról 09.30-kor induló gyorsvonatot, ami 10.43-kor érkezik Csitényhegyre. Az üdülőben erre az alkalomra kinyitják a hátsó vaskaput, így nem kell sokat gyalogolni az állomásról.

A saját gépjárművel utazók számára, ingyen biztosított az üdülőn belüli parkolás.
Az üdülőből a visszautazás: 2022. május 19-én, a reggeli után történik. Aki ebédet is még ott szeretné elfogyasztani, annak a költsége 1.550 Ft.

Az igényjogosult és a részt venni kívánó tagoknak igazolást kell kérniük az alábbiak szerint:
- igényjogosultak, akik közvetlenül a honvédségtől mentek nyugdíjba, férj, feleség, és özvegye,
- élettársi kapcsolat igazolását közjegyzői okirat alapján fogadják el,
- a nem igényjogosultak (unokák sem) ebbe a kategóriába tartozó összeget fizetik.

Adatlapok, az MH KIKNYP (1135 Budapest, Dózsa György út 51.) rekreációs felelősénél igényelhető, melyet ő küldi tovább az üdülőnek. A szervezett és elfogadott napi programokról – melyeken a részvétel önkéntes – a későbbiek során adok tájékoztatást. Eddig a tagozatoktól 100 fő jelentkezett.

Szervező:
Lakatosné Szathmáry Olga
MH BNYK elnök-helyettes,
közművelődési bizottság elnöke
email.: ottiolgi@freemail.hu
Tel.: +36-30-375-3626

Kedves Harminckettesek!
Kedves Barátaink!

     Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja – melynek a Harminckettesek Baráti Köre is az egyik tagozata – 2021. szeptember 17-én 15.00 órakor ünnepi állománygyűlésen emlékezett meg megalakulásának 60. évfordulójáról a Stefánia-palota színháztermében. Baráti körünket Schütt András, Nagy István és Török Tibor képviselte.

Tisztelettel:
a vezetőség

Rendszabályok

Stefánia-Palota Honvéd Kulturális Központban
2021. május 10-től

 

1. Az intézmény az érvényben lévő szabályok alapján a civil vendégek előtt megnyitásra kerül.
2. Az intézmény hétköznapokon általánosan 7:00-18:00 között tart nyitva, ezen túlmenően, a nyitva tartás az elrendelt szolgálati rendezvényekhez igazodik.
3. A Regiment Étterem hétköznapokon 11:30-15:00, hétvégén 11:30-16.00 között fogadja a vendégeket.
4. A rendezvények fogadására a Stefánia út felőli bejárat áll rendelkezésre.
5. Az intézmény dolgozói a Zichy u. felőli bejáratot is használhatják.
6. Az intézmény díszkertje, valamint a Regiment Étterem teraszai védettségi igazolvány és maszk használata nélkül igénybe vehetők.
7. Az intézmény zárt (belső) részeibe a vendégek csak a védettségi igazolvány, valamint a személyazonosság igazolásával, az érvényben lévő kormányrendelet       szerint léphetnek be.
8. Az intézmény belső tereiben lévő közösségi helyeken a maszk használata az ott dolgozók és a vendégek részére egyaránt – az étel és italfogyasztás ideje       kivételével – kötelező!
9. Az intézményben a szolgáltatások biztosítása az érvényben lévő távolságtartási (2 m) szabályok betartásával történhet.
10. Az intézmény épületei bejáratainál a kézfertőtlenítés, valamint a testhőmérséklet mérés továbbra is kötelező.
11. A belépésre való jogosultságot a Zichy u. felőli bejáraton a porta szolgálat, a Stefánia u. felőli bejáraton a HKK kijelölt állománya ellenőrzi.

     Egyéb itt nem szabályozott kérdésekben a 194/2021. sz. Kormány Rendelet, valamint a 242/2021. sz. MH Parancsnoki intézkedés az irányadó.

     Budapest, 2021. május 4.

Aulechla József ezredes
KRI igazgató

Tisztelt Baráti Kör Tagok!

A covid-19 járvány elhúzódása miatt szünetelő klubéletünk semmiféle anyagi költséggel nem jár. Az elmaradt összejöveteleink, programok később pótólhatók, azonban megjósolni sem tudjuk a legközelebbi talalkozónk időpontját. Arra törekszünk, hogy a veszélyhelyzet megszüntetését követően a lehető legrövidebb időn belül előkészítsünk egy klubdélutánt, összehívjuk a tagságot, ami eltérhet az eddig megszokott őszi időponttól. Úgy gondoljuk szinte mindent előlről kell kezdenünk. Fel kell mérnünk lehetőségeinket, újra kell szervezni magunkat, fel kell vennünk a kapcsolatot a dandár vezetésével, el kell készítenünk a következő időszak klubprogramját és ehhez kell igazítanunk költségvetésünket.

Mindezek figyelembe vételével úgy gondoljuk 2020-ra egyáltalán nem kérünk támogatói hozzájárulást és jelen állás szerint 2021-re sem, ami a járvány helyzet függvényében még valamilyen arányban változhat. 2019 második felében 11 fő befizetett hozzájárulását a következő esztendőre (2022) átvezetjük. Ha bárkiben gazdálkodásunkkal kapcsolatban személyét érintő kérdés merül fel, azt kérem Karácsonyi Éva pénztárosunknak tegye fel, a baráti kört érintő összes  kérdésekben pedig a kör elnöke illetékes.

Kérjük olvassátok el az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja elnökének a tagdíjak befizetésére küldött alábbi levelét is!

Tisztelt tagozat elnökök és gazdasági ügyintézők!

    Tekintettel a kialakult Covid járvány rendkívüli helyzetére, az alábbiakban kérem a segítségeteket, a gazdálkodás szabályosságának betartása és ellenőrizhetősége végett. Minden tagozat legyen szíves tájékoztassa tagjait, a tagdíjak befizetésének menetéről.

    Banki átutalás esetén, a tájékoztató két soros mezőben, minden esetben fel kell tüntetni a tagozat nevét, és a befizető nevét.

1./ Amennyiben egy utaláson több személy részére történik a befizetés, akkor a tagozat e-mailban köteles tájékoztatni Bartos Éva gazdasági ügyintézőt, a tagozat részéről, a befizetők nevéről, és a személyenkénti befizetés forint összegéről, mely az OTP kivonat mellékletét képezi.

2./ Ha a nyugdíjas helyett más utal, akkor az utalás megjegyzés résznél a tagozat nevét, és a nyugdíjas nevét kell feltüntetni, az azonosíthatóság végett.

3./ Postai befizetést nem áll módunkban elfogadni.

    Kérem a szíves tudomásul vételt, a szabályok betartása érdekében, mellyel segítségeteket is megköszönve kívánok jó egészséget. Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra!

    Budapest, 2021. 03. 23.

 

    Tisztelettel:

    Dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. ddtbk.

    MH Budapesti Nyugállományúak Klubja,

    elnök

 

Üdvözöljük honlapunkon

A haderőreform következményeként 2007. január elsejével felszámolásra került az MH 32. Budapest Őr és Díszezred jogelőd katonai szervezeteinél évtizedekre visszamenő hagyomány volt a nyugdíjasok köszöntése. Minden év január második felében az alakulatnapon, az ezred katonái találkoztak és köszöntötték a katonai szervezettől nyugállományba vonult hivatásos katonákat, polgári alkalmazottakat. A rendszerváltást követő folyamatos haderő átalakítás egyik következménye a személyi mozgás, a fiatalokon kívül több, a katonai szolgálatát éppen az ezrednél kezdett idősebb kollégát is érintett, más katonai szervezethez kerültek, ahonnan késöbb nyugállományba mentek. Hogy továbbra is közelében maradhassanak az ezred kollektívájához körükben vetődött fel egy mindenki számára elérhető közösség megalakítását szorgalmazó ötlet.

     Janó János (1938-2013) százados, és Pataki József (1939-2013) törzszászlós, kezdeményezését tett követte, aktív és nyugállományú katonák valamint polgári alkalmazottak 1997. szeptember 1-én megalakították a 32-sek Baráti Körét. Ezzel olyan katonai közösség jött létre, amely nem csak a 32-es hadrendi megnevezést viszi tovább, hanem tömöríti mindazokat az aktív és nyugállományú katonákat valamint polgári személyeket – nemtől, kortól függetlenül –  akik valaha a katonai szervezetnél szolgáltak/szolgálnak vagy alkalmazásban álltak/állnak. A baráti kör megalakulását követően az ezred, majd megszűntetését követően jogutód szervezete az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn és ápol a kötelékéből nyugállományba vonult személyekkel.

     A 32-esek Baráti Körét nem csak a közös múlt, de a katonai erények és értékek is összekötik. Úgy gondoljuk békeidőszakban a 32-esek zászlója megtanít becsülettel élni, mert napjainkban ez talán a legnagyobb próbatétel. 2013. január 13-án alegységzászló-adományozó ünnepségen hős elődeink dicsőséges zászlója kelt újra életre, mondhatni feltámadott. Büszkék vagyunk az elődökre, mert megőrizték a 32-esek nevét. „Hittel, becsülettel, vitézséggel, hűséggel a nemzetért, dicsőséges elődeink példáján lelkesülve a zászlót megőrizzük és követjük!” – ígérte a mai 32-esek nevében a nemzeti honvéd díszegység parancsnoka, amiben méltó partnere leszünk. Mi, akik ezer szállal kötődtünk a 32-esek nevéhez, kötődünk a dandárhoz, melyben nem csak múltunkat és mentorunkat, de a jövő katonai kultúráját is látjuk büszkén követjük az alegység-zászlót.

     Éppen ezért is legfontosabb célkitűzéseink között a honvédelmi hagyományőrzés, ezen belül a 32-es hadrendi megnevezés, az ezred történetének és hagyományainak ápolása, illetve ebbe a folyamatba a fiatalabb korosztály bevonása szerepel. Közülük kiemelendő Král Attila ezredes, aki fáradtságot nem kímélő kutatómunkával feldolgozta az ezred több, mint 270 éves múltra visszatekintő történetét.

     A baráti kör tagjai évente két alkalommal április és szeptember hónapok első hétfőjén tartja klubösszejöveteleit Budapesten a Petőfi laktanyában (XI. kerület Budaőrsi út 49-53), más alkalmakkor az éves programtervben rögzített eseményeken, rendezvényeken találkoznak.

     A honlapról nem csak a baráti kört és tevékenységét ismerheti meg, hanem az alakulat gazdag múltra visszatekintő két és fél évszázados történetét, amelyben a magyar történelem is újraéled; Budapest helyőrséget; a jogutód katonai szervezet a helyőrség dandár profilját; a programajánlónkat; a honvédelem kisebb szegmensét érintő rendezvényeket, melyhez ön is csatlakozhat; a hasznos linkek és a közérdekű menüben pedig fontosabb, közérdeklődésre számot tartó honlapokra juthat, dokumentumokra találhat. A hírek között böngészve és a kéthavonta megjelenő periodikákban az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről olvashat.

     A baráti kör nyílt, nem csak rendezvényeire, hanem tagjai sorába is várja mindazokat, akik elkötelezettek a honvédelem ügyéért, ápolják és továbbviszik a 32-es elődök szellemi örökségét.

                   www.youtube.com/watch?v=jmrAUmMpZYc

     Szánjon ránk néhány percet és ismerkedjen meg honlapunkkal!

     Köszönjük érdeklődését.

Balogh László ezredes,

a baráti kör elnöke

Együttműködés a nyugállományú szervezetekkel

 Együttműködési megállapodást írt alá az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubjának, valamint a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének (HOKOSZ) elnökeivel a Petőfi laktanyában.

    „A katonai hivatás nem ér véget az aktív szolgálat befejezésével. A nyugállományú klubok tevékenysége jól példázza mindezt. A szervezeteink közötti együtt-működés összekötő kapocs a múlt és a jelen katonái között” – hangzott el azon a rendezvényen, ahol Kun Szabó István dandártábornok, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá Kovács Imre nyugállományú dandártábornokkal, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának elnökével és Péter László nyugállományú ezredessel, a HOKOSZ elnökével.

    A honvédségi nyugdíjasok közösségi aktivitásának egyik legfőbb színtere az MH BHD Honvéd Kulturális Központja, amely az aktív állományú honvédségi dolgozók kulturális és szabadidős igényeinek kielégítése mellett a tárca nyugdíjasainak is számos programot és egyéb lehetőséget biztosít a jövőben is.

Vastagh László

Fotó: Szabó Lajos zászlós

 

Újdonságok

Gyászhír

2021.06.01 18:11
Mindenkinek, aki Zsuzsit szereti, ismeri:...

KÖSZÖNŐLEVÉL

2020.03.06 10:56
köszönőlevél 2020 Petőfi Laktanya.pdf (240 kB)

Új vezetőség

2019.10.21 23:03
A baráti kör tagsága 2019. szeptember 9-ei...

Látogatók a Petőfi laktanyában

2019.03.08 13:18
honvedelem.hu/cikk/114860_latogatas_a_petofi_lakta

Tavaszi kirándulás

2019.02.17 16:51
A Harminckettesek Baráti Körének vezetősége az...

Őszi kirándulás

2019.02.17 16:48
A Harminckettesek Baráti Körének vezetősége az...

Kettős gyászhír

2019.01.12 20:54
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik...

Amiért a harang szól

2018.07.08 19:00
Regisztráció: www.amiertaharangszol.hu

ÚJRA GYÁSZOLUNK

2018.03.16 14:02
Türelemmel viselt hosszú, súlyos betegség után...

GYÁSZHÍR

2018.02.19 21:59
Türelemmel viselt, súlyos betegség után ma...

Mentősök javasolják

2017.04.10 03:04
      A közlekedési...

Ketőszázhetvenötödik évforduló

2016.11.06 15:04
https://www.honvedelem.hu/cikk/60174_a_megalakulas_

Ismerkedés a katonélettel

2016.10.30 15:58
https://www.honvedelem.hu/cikk/60019_ismerkedes_a_k

A királyné otthona

2016.05.07 07:09
    Budapesttől mindössze 30...

Tavaszi koncert a Stefánián

2016.02.06 12:38
  2016. március 10-én 18.30 óra...

Tűsarok és kéksisak

2015.12.22 16:26
Megjelent Hajós Tilda grúziai békefenntartó...

Jött, látott, szeretetet osztogatott

2015.12.06 09:14
  Inkognitóban, nem kéményen át, de nem is...

Hőseink sírjai

2015.10.19 21:26
  Alig egy esztendős múltra tekint vissza...

Főhajtás a hősök emlékezetére

2015.10.20 09:07
Vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor vezérezredesre...

Módosultak a kegyeleti gondoskodás szabályai

2015.10.01 13:51
Lépj vissza a honlap "Közérdekű"...

Találkoztunk és emlékeztünk

2015.09.10 17:27
A Harminckettesek Baráti Köre...

Parancsnokváltás a dandár élén

2015.08.01 11:36
https://www.honvedelem.hu/cikk/52398_parancsnokvalt

Amiért a harang szól

2015.07.22 21:45
https://www.honvedelem.hu/cikk/52237_amiert_a_haran

Puskás Akadémia

2015.06.18 10:08
Jó ötletnek találtuk - megnéztük -...

Felavatták Mária Terézia mellszobrát

2014.06.26 15:15
www.honvedelem.hu/cikk/44939_valodi_katonanemzet_v

Békefenntartók napja

2014.05.28 16:00
www.honvedelem.hu/cikk/44354_a_bekefenntartokra_em

Lélekharang

2014.05.28 15:57
www.honvedelem.hu/cikk/44355_harangszo_idezte_fel_

Helyőrségi Tavaszi Szemle

2014.05.28 16:13
www.honvedelem.hu/cikk/44290_mult_es_hagyomany_jov

Százéves laktanya

2014.05.10 10:08
A Harminckettesek Baráti Köre és a Budapest...

Katona voltam

2013.05.15 08:41
Álmomban katona voltam hős bátor ki nem félt...