MH Budapesti Nyugállományúak Klubja

www.bpnyklub.hu

 
A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja (a továbbiakban Klub) az 1989. évi II. törvény alapján átalakított társadalmi szervezet, melynek Alapszabályát módosítja a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvényben, továbbá az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt rendelkezésekkel és az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalja:

1. A szervezet neve:
MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA
(rövidítve: BPNYKLUB)

2. A Klub székhelye:
Honvéd Kulturális Központ, 1143 Budapest, Stefánia út 34.
Levelezési cím: 1143 Budapest, Stefánia út 34.
Honlap: www.bpnyklub.hu
Alapítás éve: 1961.

3. A Klub körbélyegzőjének lenyomata:
MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA

4. A Klub logója: Felül zöld színű íves felirat: MAGYAR HONVÉDSÉG, alatta közvetlenül, három sorban fekete színben - vízszintesen: BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA, a logó közepén szürke, egymásra keresztben fektetett két szabja, melyek előtt piros – fehér – zöld színű pajzs, alatta fekete színben: 1961, az egészet alulról egy babérág és egy tölgyfaág keretezi zöld színben.

5. A Klub jogelődje:
Az 1961-ben megalakult „Nyugállományú Tisztek és Tiszthelyettesek Klubja”. Egyesületté alakulásának ideje 1990. december 12
.
6. A Klub nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

7. A Klub pártoktól és politikai csoportosulásoktól független, közérdekű tevékenységet folytató civil szervezet.

8. A Klub rendeltetése:

A Budapesten és vonzáskörzetében élő honvédségi nyugállományúak, nyugdíjasok és családtagjaik társadalmi szervezetbe tömörítése, a közösség életének, tevékenységének szervezése, irányítása.

9. A Klub céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdálkodási tevékenység végzésére jogosult.
 
10. A Klub célkitűzései: 
a. a klubtagság érdekeinek képviselete;
b. a klubtagság érdeklődésének megfelelő programok biztosítása.

11. Megvalósítandó feladatok:
a. Segíteni tagjai közművelődési és szórakozási igényeinek kielégítését, programjaival szolgálni szabadidejük hasznos eltöltését;
b. Képviselni a tagok érdekeit, és figyelemmel kísérni szociális helyzetük alakulását. Eljárni a Honvédelmi Minisztérium illetékes szerveinél és kezdeményezni a szükséges intézkedések megtételét;
c. Részt venni az idős, beteg klubtagok látogatásában. Segítséget nyújtani az elhunyt tagjaink temetésével kapcsolatos kegyeleti feladatok megoldásában.
d. Képviselni a honvédelem ügyét, felkarolni a haladó katonai hagyományok őrzését. A Klub tevékenységével erősíteni a nemzeti öntudatot, ápolni a magyar hazafiság eszméjét;
e. Más nyugdíjasok ügyét képviselő szervezetekkel - az Alapszabályunk szellemével megegyezően tevékenykedő - karöltve részt venni a nyugdíjasok általános érdekeinek képviseletében.